กิจกรรม “รถไฟฟ้าสายสีชมพู : ไปด้วยกัน-ไปได้ไกล” “Pink Line : Go Together”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เข้าพบผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้ให้บริการตามแนวเส้นทาง เพื่อให้ข้อมูลโครงการ พร้อมเชิญชวนเข้าร่วม โครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพู : ไปด้วยกัน-ไปได้ไกล” “Pink Line : Go Together” กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้ให้บริการตามแนวเส้นทาง ช่วย Promote สินค้าและบริการผ่านเฟซบุ๊กโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาด เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการและประชาชน ก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

 

Scroll Up