กิจกรรม Safety Talk

#กิจกรรมSafetyTalk

 

จัดทำทุกวันอังคารและศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงจัดกิจกรรม Safety Award ให้ผู้ปฎิบัติงานมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 

Scroll Up