#กิจกรรมSafetyTalk

#กิจกรรมSafetyTalk

 

ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ทางโครงการฯ ได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

Scroll Up