น้องทันใจและที่ปรึกษาลงพื้นที่เติมยิ้มพร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.30-16.30 น. น้องทันใจและที่ปรึกษา PCPK ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “ลงพื้นที่เติมยิ้มพร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงวันสงกรานต์” ณ แยกปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ขนมขบเคี้ยว พัดคลายร้อน และของที่ระลึก เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงมีการติดป้ายรณรงค์ในแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดสงกรานต์อีกด้วย