รฟม. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (คปอ. รฟม.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (PK28) สถานีมีนบุรี (PK30) และพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง (Main workshop) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ

ในการนี้ คปอ. รฟม. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด รวมทั้ง การเตรียมเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

 

Scroll Up