รฟม. ลงพื้นที่สายสีชมพูและสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานีตรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

รฟม. ลงพื้นที่สายสีชมพูและสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานีตรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (สปอ.รฟม.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี บริเวณสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) สถานีอิมแพคเมืองทองธานี (MT01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดวางแบริเออร์ในจุดที่ยังมีการดำเนินงานไม่ให้ล้ำเข้าไปในพื้นผิวจราจร ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ปิดคลุมกองวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบในระหว่างรอการใช้งาน และดูแลปรับปรุงทางเดินเท้าในแนวเส้นทาง โดยเฉพาะจุดขึ้น – ลง ในแต่ละสถานี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุด

 

ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ รฟม. ยังคงกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการทำงานบนที่สูงเพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” รวมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และเฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

 

Scroll Up