รฟม. ลงพื้นที่ กำชับเข้มดูแลการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี

รฟม. ลงพื้นที่ กำชับเข้มดูแลการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่สถานีแจ้งวัฒนะ14 (PK11) – สถานีมัยลาภ (PK20) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยลดผลกระทบทางด้านฝุ่นละออง PM 2.5 ให้มากที่สุด

 

รวมทั้งติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งได้กำชับดูแลให้ผู้รับจ้างดำเนินการอย่างเคร่งครัดมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งคืนผิวทางเดินเท้าให้แล้วเสร็วอย่างเรียบร้อยมากสุด การดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรให้เป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัย การปิดคลุมกองดิน กองทราย เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ระหว่างรอการใช้งาน ให้มีการตรวจสอบการติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน

 

Scroll Up