รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่จริง จัดอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการตรวจความปลอดภัย รวมทั้งได้เรียนรู้การบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีมีนบุรี (PK30) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

Scroll Up