รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

                รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

 

                คุณอัญชลี เจนพานิชทรัพย์ ผู้อำนวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า ผู้จัดการโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยผู้แทนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี ให้การต้อนรับ นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทีมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

 

                ทั้งนี้ คณะสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการฯ รวมทั้งความพร้อมในการเปิดให้บริการ โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center) อาคารโรงซ่อมบำรุง (Main Workshop) และสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30)

 

Scroll Up