รฟม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานก่อสร้างตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด

รฟม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานก่อสร้างตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด

 

วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการ (ด้านบริหารงานก่อสร้าง) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ พร้อมผู้บริหาร รฟม. และที่ปรึกษาโครงการฯ ให้การต้อนรับนายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการกำกับตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี

 

ในโอกาสนี้ โครงการฯ ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ รฟม. และความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ฯ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ รฟม.ให้ความสำคัญสูงสุด สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำชับให้โครงการฯ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โดย รฟม. และ โครงการฯ พร้อมเพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบการทำงานอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับก่อสร้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนมากที่สุด จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสถานีเมืองทองธานี (PK10) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) และแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย บริเวณทางเข้าเมืองทองธานี

 

Scroll Up