รื้อถอนและ ยกเลิกใช้สะพานลอยคนข้ามชั่วคราว บริเวณสถานีกรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทางโครงการฯมีการดำเนินงานรื้อถอนและ ยกเลิกใช้สะพานลอยคนข้ามชั่วคราว บริเวณสถานีกรมชลประทาน

โปรด ใช้บันไดทาง ขึ้น – ลง สถานีกรมชลประทาน ทดแทน

 

Scroll Up