ลงพื้นที่ พบปะแลกเปลี่ยนรวมทั้งให้ข้อมูลโครงการฯ แก่หน่วยงานราชการ และประชาชน

ทีมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้ลงพื้นที่ พบปะแลกเปลี่ยนรวมทั้งให้ข้อมูลโครงการฯ แก่หน่วยงานราชการ และประชาชน ในชุมชน หมู่บ้านพร้อมสุข ชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยาม และชุมชนรุ่งนภา รามคำแหง194 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

 

Scroll Up