สปอ.,รฟม.,ทปษ., ลงพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

สปอ.,รฟม.,ทปษ., ลงพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ซึ่งเข้าตรวจบริเวณสถานีรามอินทรา กม.9 (PK24), บริเวณสถานีวงแหวนรามอินทรา (PK25) , บริเวณสถานีนพรัตน์ (PK26) และในส่วนของวิศวกรโครงการ, วิศวกรประจำสถานีเข้าร่วมการรับรองรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีพื้นที่ปฎิบัติงานให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด

 

โดย รฟม. ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ โดยเฉพาะการทำงานบนที่สูง ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ โดยเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และการติดตั้งจุดสเปรย์พ่นน้ำเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง

 

Scroll Up