สปอ.รฟม. ลงพื้นที่ตรวจงานด้านความปลอดภัย

สปอ.รฟม. ลงพื้นที่ตรวจงานด้านความปลอดภัยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงศรีรัช-เมืองทองธานีพร้อมกำชับเข้ม เน้นมาตรการความปลอดภัยสูงสุด

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีอิมแพ็คเมืองทองธานี (MT01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ตามมาตรการด้านความปลอดภัย โดยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวก่อสร้าง การติดตั้ง Safety net ป้องกันเศษวัสดุและเศษฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในที่สูง เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

 

นอกจากนี้ รฟม. ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม

เว็บไซต์ รฟม. : www.mrta.co.th

และเฟซบุ๊กแฟนเพจ :  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Call Center รฟม. โทรศัพท์ : 0 2716 4044

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1763

โทรสาร 0 2716 4019

Email : saraban@mrta.co.th

Scroll Up