อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ STECON

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับพี่ๆ รฟม. และรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ ในหัวข้อ “นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ครั้งที่ 1 โดยมีนายจักร ศิริภักดิ์ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) เป็นวิทยากรให้ความรู้

Scroll Up