เติมรอยยิ้มกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในวันเด็ก 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อร่วมสร้างความสุข เติมรอยยิ้มให้กับเยาวชน พร้อมให้ข้อมูลความก้าวหน้าและช่องทางการติดตามข่าวสารของโครงการฯ เป็นการสร้างการรับรู้และเติมความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนในชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยาม ชุมชนอมรวิวัฒน์ 21 และชุมชนแสงอรุณ