จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานรถกระเช้าให้ปลอดภัย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานรถกระเช้าให้ปลอดภัย และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถกระเช้าในพื้นที่โครงการฯ แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรถกระเช้า เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

 

Scroll Up