น้องทันใจ จะพาพี่ๆไปดูสถานที่เก็บรถไฟฟ้าโมโนเรล หลังการให้บริการแล้ว รถไฟฟ้าโมโนเรล ไปอยู่ไหน?

Scroll Up