ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (S-Curve)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีรายละเอียดความก้าวหน้างานเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

  • งานโยธา 36.09%
  • งานระบบรถไฟฟ้า 23.45 %
  • โดยรวม 30.12 %

 

Scroll Up