ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (S-Curve)

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เดือนกรกฎาคม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เดือนกรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดความก้าวหน้างาน  ดังนี้

งานโยธา 40.13%

งานระบบรถไฟฟ้า 30.15 %

โดยรวมก้าวหน้า 35.52 %

*ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 *

 

Scroll Up