ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2562 (S-Curve)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีรายละเอียดความก้าวหน้างานเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้

  • งานโยธา 31.46 %
  • งานระบบรถไฟฟ้า 16.88 %
  • โดยรวม 24.49 %

Scroll Up