กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ 4 “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู”

อ่านต่อ
11 กันยายน

เติมรอยยิ้มกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในวันเด็ก 2563

อ่านต่อ
19 มกราคม

งานสัญจรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครราย-มีนบุรี ในพื้นที่ย่านตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา

อ่านต่อ
1 มิถุนายน

กิจกรรมลงพื้นที่เติมรอยยิ้มพร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

อ่านต่อ
19 ตุลาคม

กิจกรรม “รถไฟฟ้าสายสีชมพู : ไปด้วยกัน-ไปได้ไกล” “Pink Line : Go Together”

อ่านต่อ
16 มิถุนายน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

อ่านต่อ
19 มิถุนายน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา (สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม)

อ่านต่อ
16 พฤศจิกายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ
1 กรกฎาคม

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” ณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

อ่านต่อ
28 มิถุนายน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม

กิจกรรมการพบปะหารือรายบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์

Scroll Up