ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ
1 กรกฎาคม

รฟม. นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

อ่านต่อ
20 พฤษภาคม

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม

คปอ.รฟม. ตรวจเข้ม ลงตรวจพื้นที่ปฎิบัติงานก่อสร้างโครงการฯ เน้นความปลอดภัยสูงสุด

อ่านต่อ
24 มิถุนายน

ดำเนินการจัดรถดูดฝุ่น เพื่อกวาดทำความสะอาดให้แก่ผิวจราจร บริเวณถนนติวานนท์

อ่านต่อ
20 มิถุนายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 3/2563

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม

รฟม. กำชับผู้รับเหมายึดหลักความปลอดภัยสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเข้มการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการ

อ่านต่อ
21 กรกฎาคม

ลอกท่อระบายน้ำ บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณไกล้แยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

อ่านต่อ
20 มิถุนายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 4/2563

อ่านต่อ
29 กรกฎาคม

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้าง เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยสำคัญสุด

อ่านต่อ
22 สิงหาคม

ลอกท่อระบายน้ำ บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39

อ่านต่อ
20 มิถุนายน

Scroll Up