ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (S-Curve)

งานโยธาก้าวหน้า 42.15%

งานระบบรถไฟฟ้าก้าวหน้า 33.24 %

โดยรวมก้าวหน้า 38.08 %

*ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2562*

Scroll Up