เลื่อนการดำเนินการติดตั้งเสาตอม่อ บริเวณบนสะพานนพรัตนราชธานี

เลื่อนการดำเนินการติดตั้งเสาตอม่อ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

จากเดิม วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.
หากมีกำหนดการจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนสะพานทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณบนสะพานนพรัตนราชธานี และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวพื้นราบทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณแยกสวนสยาม ถึง บริเวณเชิงทางลงสะพานนพรัตนราชธานี เพื่อดำเนินการติดตั้งเสาตอม่อ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี