ปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ถนนรามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 10 ถึง ซอยรามอินทรา 8

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ถนนรามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 10 ถึง ซอยรามอินทรา 8 เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา โดยขณะดำเนินงานผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า สามารถใช้ผิวจราจรในช่องที่ 1 (ชิดทางเท้า) ได้ 1 ช่องทาง และหลังเวลา 04.00 น. ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า สามารถใช้งานได้ 3 ช่องทาง ตามปกติค่ะ ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและฝากผู้ใช้ทางชะลอความเร็วก่อนถึงจุดปิดเบี่ยงด้วยนะคะ

Scroll Up