ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการวางตัวกั้นถนน (Barrier) บนเกาะกลาง บริเวณซอยติวานนท์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการวางตัวกั้นถนน (Barrier) บนเกาะกลาง บริเวณซอยติวานนท์ 13 ถึง ซอยติวานนท์ 19 และ ซอยติวานนท์ 40 ถึง ซอยติวานนท์ 42

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ทางโครงการฯ จะยังไม่มีการปิดเบี่ยงจราจรตลอด 24 ชั่วโมง แต่อย่างใด มีเพียงการดำเนินงานวางตัวกั้นถนน (Barrier) ชิดเกาะกลางเท่านั้นค่ะ โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งขาเข้าและขาออกค่ะ

Scroll Up