ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณหน้าขนส่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

วันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณหน้าขนส่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยให้ผู้ใช้เส้นทาง ใช้จุดกลับรถบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจาก ทดแทน

Scroll Up