เลื่อนการคืนจุดกลับรถ บริเวณซอยรามอินทรา 14 (แยกมัยลาภ) จากเดิม วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็น วันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องจากความซับซ้อนในการดำเนินงานดึงลวดอัดแรง ภายในเสาตอม่อใต้บริเวณฐานราก ทำให้ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการคืนจุดกลับรถ บริเวณซอยรามอินทรา 14 (แยกมัยลาภ)

จากเดิม วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็น วันที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

Scroll Up