เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด ถึง ซอยติวานนท์ 43

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด ถึง ซอยติวานนท์ 43 จากเดิม วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เป็น วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

Scroll Up