เลื่อนการปิดเบี่ยงจราจร ทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ บริเวณแยกกรมชลประทาน ถึง บริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์

ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดเบี่ยงจราจร ทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ บริเวณแยกกรมชลประทาน ถึง บริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์

จากเดิม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 – 04.00 น. เป็น วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยชั่วคราวและงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิม

Scroll Up