แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและขาออกวั นที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 04.00 น.

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 04.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา ดังนี้

– ปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 69 ถึง บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกคู้บอน

– ปิดช่องจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกรามอินทรา กม.8 ถึง บริเวณทางเลี้ยวเข้าเข้าสู่ถนนนวมินทร์ และยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณทางเข้าตลาดสายเนตร

– ปิดช่องจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามอินทรา 48/1 ถึง บริเวณทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนนวมินทร์ และยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนนวมินทร์

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้มีน้ำบนผิวจราจร ขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

Scroll Up