แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ 38 ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ 38 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

-ยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บริเวณซอยติวานนท์ 38 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าและขาออก ใช้จุดกลับรถบริเวณซอยติวานนท์ 37 (บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด) ทดแทน

 

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

———————————————————————————-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Scroll Up