แจ้งเลื่อนปิดช่องทางจราจร 1 ช่องทางขวา บริเวณศูนย์การค้าดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ – เชิงสะพานข้ามศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ตั้งแต่บริเวณศูนย์การค้าดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณเชิงสะพานข้ามศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากเดิม วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็น วันที่ 1 ธันวาคม 2561

Scroll Up