ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี บนสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต และบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถึง บริเวณโรงเรียนเจริญผลวิทยา วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี บนสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต และบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถึง บริเวณโรงเรียนเจริญผลวิทยา วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

​การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ในวันที่ 5พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ และบนสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี

จุดที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้สะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า และใช้จุดเบี่ยงบริเวณโรงเรียนเจริญผลวิทยา เพื่อเข้าสู่ช่องจราจรฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ทดแทน

จุดที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 6 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางที่ต้องการเลี้ยวเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณใต้สะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อใช้เส้นทางสวนเลนของช่องจราจรฝั่งขาเข้า ทดแทน กรณีผู้ที่ต้องการเข้า – ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 8 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่ต้องการเข้า – ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 6 สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าคลองประปา ให้ใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) เพื่อเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต โดยใช้ช่องทางคู่ขนาน และกลับรถ บริเวณถัดจากซอยวิภาวดีรังสิต 62 แล้วชิดซ้าย เพื่อเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ทดแทน

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัตงานเท่านั้น) ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถึง บริเวณโรงเรียนเจริญผลวิทยา โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการ มุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าวิภาวดีรังสิต เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทดแทน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 6 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์: www.mrta-pinkline.com

ไลน์แอด: @mrtpinkline

 

Scroll Up