ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทาต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา และบนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทาต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา และบนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

​การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา และบนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ในวันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม

จุดที่ 1 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา มุ่งหน้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผู้ใช้ทางข้ามถนนรามอินทรา เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย เพื่อเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

จุดที่ 2 ในช่วงเวลา 01.00 – 03.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ระยะเวลาประมาณ 15 นาที บริเวณจุดเบี่ยงเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และบริเวณจุดตัดแยกวัชรพล โดยให้ผู้ใช้ทางที่ต้องการมุ่งหน้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ให้ตรงไปและกลับรถ บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 59 และชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ทดแทน

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่

จุดที่ 1 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณทางข้ามถนนรามอินทรา โดยให้ผู้ใช้เส้นทางเบี่ยงใช้ทางลงมีนบุรี และกลับรถบริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 59 เพื่อมุ่งหน้าหลักสี่ ทดแทน

จุดที่ 2 ในช่วงเวลา 01.00 – 03.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราวทุกช่องทาง ระยะเวลาประมาณ 15 นาที บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าพระราม 9​ บริเวณด่านสุขาภิบาล 5-1 และบริเวณด่านจตุโชติ ผู้ใช้ทางบนทางพิเศษฉลองรัช ให้ใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย เพื่อเข้าสู่ถนนรามอินทรา และกลับรถ บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 59 เพื่อมุ่งหน้าหลักสี่ ทดแทน

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าพระราม 9

จุดที่ 1 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าพระราม 9 บริเวณข้ามถนนรามอินทรา โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้า ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางขวา

จุดที่ 2 ในช่วงเวลา 01.00 – 03.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราวทุกช่องทาง ระยะเวลาประมาณ 15 นาที บนทางพิเศษฉลองรัช บริเวณด่านสุขาภิบาล 5-1 และบริเวณด่านจตุโชติ โดยให้ผู้ใช้ทางบนทางพิเศษฉลองรัช ให้ใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย เพื่อเข้าสู่ถนนรามอินทราและกลับรถบริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 59 เข้าสู่ถนนประดิษฐมนูธรรม เพื่อมุ่งหน้าพระราม 9 ทดแทน

 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางปะอิน

จุดที่ 1 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางปะอิน บริเวณข้ามถนนรามอินทรา โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาออก ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางขวา

จุดที่ 2 ในช่วงเวลา 01.00 – 03.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราวทุกช่องทาง ระยะเวลาประมาณ 15 นาที บนทางพิเศษฉลองรัช บริเวณทางเบี่ยงลงหลักสี่ วัชรพล มีนบุรี โดยให้ผู้ใช้ทางเบี่ยงลงหลักสี่ วัชรพล มีนบุรี และใช้ช่องจราจรทางขวา ขึ้นสะพานยกระดับข้ามถนนรามอินทรา เพื่อมุ่งหน้าบางปะอิน ทดแทน

 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาออก มุ่งหน้าวัชรพลและบางปะอิน

จุดที่ 1 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดแนวสะพาน) บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้าวัชรพล และบางปะอิน โดยให้ผู้ใช้เส้นทางสะพานยกระดับข้ามถนนรามอินทรา ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางขวา

จุดที่ 2 ในช่วงเวลา 01.00 – 03.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ระยะเวลาประมาณ 15 นาที บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา บริเวณก่อนขึ้นสะพานยกระดับข้ามถนนรามอินทรา มุ่งหน้าวัชรพลและบางปะอิน โดยให้ผู้ใช้เส้นทางเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเข้าสู่ถนนรามอินทรา และกลับรถบริเวณกองบินตำรวจ และเบี่ยงซ้าย บริเวณแยกวัชรพล เพื่อมุ่งหน้าสู่วัชรพลและบางปะอิน ทดแทน

 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา มุ่งหน้าวัชรพล

จุดที่ 1 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ระยะเวลาประมาณ 15 นาที บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้าวัชรพล บริเวณทางเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก (ลำลูกกา – บางปะอิน) และบริเวณทางข้ามถนนรามอินทรา โดยให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าที่ต้องมุ่งหน้าวัชรพล ให้กลับรถบริเวณกองบินตำรวจ และเบี่ยงซ้าย บริเวณแยกวัชรพล ทดแทน

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์: www.mrta-pinkline.com

ไลน์แอด: @mrtpinkline

 

Scroll Up