ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขน วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 25665 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขน วันที่ 15 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 25665 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่งสำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขน เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่งสำหรับก่อสร้างโครงการฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงาน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 5 ถึง บริเวณก่อนออกสู่ถนนพหลโยธิน และปิดสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ฝั่งขาเข้า โดยให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามนี้

 1. ห้ามขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน มุ่งหน้ามีนบุรี ถนนรามอินทรา (ฝั่งขาออก) โดยให้ใช้เส้นทางพื้นราบ ทดแทน
 2. รถที่มาจากถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) สามารถเลี้ยวซ้ายไปถนนรามอินทรา (ฝั่งขาออก) ได้ตามปกติ
 3. รถที่มาจากมีนบุรี ถนนรามอินทรา (ฝั่งขาเข้า) มุ่งหน้าไปปากเกร็ด ให้ตรงเบี่ยงขึ้นสะพานฝั่งขาออกรามอินทรา ทดแทน
 4. รถที่มาจากถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะได้ตามปกติ

 

 

ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณพุทธวิชชาลัย ถึง บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และปิดสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ฝั่งขาเข้า โดยให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามนี้

 1. ห้ามขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน มุ่งหน้ามีนบุรี ถนนรามอินทรา (ฝั่งขาออก) โดยให้ใช้เส้นทางพื้นราบ ทดแทน
 2. ปิดจราจรทุกช่องทางถนนพหลโยธินที่มาจากเกษตร ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่งขาเข้า) โดยให้รถวนในวงเวียนบางเขน มุ่งหน้าไปกลับรถใต้สะพานลาดปลาเค้า บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย 17 รามอินทรา และตรงเบี่ยงขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ฝั่งขาออกรามอินทรามุ่งหน้าปากเกร็ด ทดแทน
 1. รถที่มาจากถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) สามารถเลี้ยวซ้ายไปถนนรามอินทรา (ฝั่งขาออก) ได้ตามปกติ
 2. รถที่มาจากมีนบุรี ถนนรามอินทรา (ฝั่งขาเข้า) มุ่งหน้าไปปากเกร็ด ให้ตรงเบี่ยงขึ้นสะพานฝั่งขาออกรามอินทรา ทดแทน
 3. รถวิ่งคู่ขนานพื้นราบ เลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) สามารถสัญจรได้ตามปกติ

 

 

ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา บริเวณ สน.บางเขน ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 1 และปิดสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ฝั่งขาออก โดยให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามนี้

 1. รถที่มุ่งหน้ามีนบุรี ห้ามขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน มุ่งหน้ามีนบุรี (ฝั่งขาออก) โดยให้เบี่ยงขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ฝั่งขาเข้า ทดแทน
 2. รถจากถนนพหลโยธินที่ต้องการเข้าสู่ถนนรามอินทรา ให้เข้าวงเวียนแล้วเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ กลับรถก่อนออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต แล้วตรงไปขึ้นสะพานแล้วย้อนเข้าซอยรามอินทรา 1 และมุ่งหน้ามีนบุรี ทดแทน
 3. รถที่มาจากมีนบุรี ถนนรามอินทรา (ฝั่งขาเข้า) มุ่งหน้าไปปากเกร็ด ห้ามขึ้นสะพานข้ามวงเวียน มุ่งหน้าปากเกร็ด (ฝั่งขาเข้า) ให้เบี่ยงใช้ช่องทางพื้นราบเข้าวงเวียน และเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ทดแทน
 4. รถที่มาจากถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะได้ตามปกติ

 

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : www.mrta-pinkline.com

ไลน์แอด : @mrtpinkline

Scroll Up