ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 29 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 และ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 33 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ– ปากเกร็ด 37 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงาน) เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 29 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 และ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 33 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ– ปากเกร็ด 37 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงาน) เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 29 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 และ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 33 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 37 เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับก่อสร้างสถานีโครงการฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในช่วงวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงาน) ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 31 ให้ขึ้นสะพาน แล้วกลับรถใต้สะพานข้ามคลองประปา และเลี้ยวขวา วิ่งสวนทาง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 33 ทดแทน และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 33 ให้ขึ้นสะพาน แล้วกลับรถใต้สะพานข้ามคลองประปา แล้วเลี้ยวขวาตามสัญญาณไฟจราจร ทดแทน

 

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

โดยทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : www.mrta-pinkline.com

และไลน์แอด : @mrtpinkline

 

Scroll Up