กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 2/2563

          ที่ปรึกษา (PCPK) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “Pink Line In Your Area” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ตลาดนัดนกฮูก เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลควมก้าวหน้า และช่องทางการติดตามข่าวสารของโครงการผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 600 คน และมีผู้สนใจขอรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 500 ชุด ข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมสอบถาม 3 อันดับแรก ได้แก่ ระยะเวลาการก่อสร้าง การเชื่อมต่อการเดินทาง ที่ตั้งตำแหน่งของสถานี ตามลำดับ

 

Scroll Up