กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์” ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้า ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการฯ และช่องทางการติดตามความคืบหน้าข่าวสารของโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผ่านรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ การจัดขบวน Troop และกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าห้างเซนทรัล แจ้งวัฒนะ โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก

Scroll Up