กิจกรรม Safety Talk

 

#กิจกรรมSafetyTalk

 

จัดทำทุกวันอังคารและศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำการทำงาน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานความปลอดภัยอย่างถูกวิธี และแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดกิจกรรม Safety Award ให้ผู้ปฎิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 

Scroll Up