ยกเลิกใช้สะพานลอยคนข้ามชั่วคราว บริเวณสถานีแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 28

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีการดำเนินงานรื้อถอนและ ยกเลิกใช้สะพานลอยคนข้ามชั่วคราว บริเวณสถานีแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 28

 

โปรด ใช้บันไดทาง ขึ้น – ลง สถานีแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 28 ทดแทน

 

Scroll Up