รฟม. นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 9 และ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด (PK07) สถานีศรีรัช (PK09) สถานีเมืองทองธานี (PK10) และสถานีแจ้งวัฒนะ14 (PK11) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานบนพื้นที่สูงที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้ครบถ้วน รวมถึงการจัดเก็บ ปกคลุม และยึดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยไม่ให้ร่วงหล่น เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด สอดคล้องตามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

Scroll Up