ลอกท่อระบายน้ำ บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงศรีรัช – เมืองทองธานี ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

โดยดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบนผิวจราจร

 

Scroll Up