สปอ. รฟม. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ตรวจเข้มการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

สปอ. รฟม. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ตรวจเข้มการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) จนถึงสถานีนพรัตน์ (PK26) โดยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตามมาตรการด้านความปลอดภัย และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด

 

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้เน้นย้ำให้มีการเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งจุดสเปรย์พ่นน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างต่อเนื่อง

 

Scroll Up