เส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี

มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ถนนรัตนาธิเบศร์บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีไปสิ้นสุดที่ทางแยกร่มเกล้าบริเวณซอยรามคำแหง 192 รวมระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร มีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 30 สถานี โดยมีจุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่สามารถเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างโครงการได้ 4 จุด

สื่อวีดิทัศน์

การจัดการจราจร

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และบนสะพานนพรัตนราชธานี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี

อ่านต่อ

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนทางต่างระดับข้ามถนนรามอินทราและบนทางพิเศษฉลองรัช ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณข้ามถนนรามอินทรา วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งทางเดินฉุกเฉิน สำหรับเสาสายทาง

อ่านต่อ

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี

อ่านต่อ

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ ถนนเสรีไทย และถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานติดตั้งทางเดินฉุกเฉินระหว่างคานทางวิ่ง

อ่านต่อ

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบน ถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณทางเลี้ยวเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง

อ่านต่อ

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณโชว์รูม AEY AUTO ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 86 วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานยกอุปกรณ์ติดตั้งบนคานทางวิ่ง

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าโครงการ

ความก้าวหน้าโครงการ เดือนพฤษภาคม 2564

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าโครงการ เดือนเมษายน 2564

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าโครงการ เดือนมีนาคม 2564

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

อ่านต่อ

พิธีลงนามสัญญาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าเมืองทอง

อ่านต่อ

กิจกรรมลงพื้นที่เติมรอยยิ้ม “ส่งความรัก…มอบความสุข”

อ่านต่อ

Scroll Up