ชุมชนสถานีสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เข้าพบประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ

อ่านต่อ
17 มิถุนายน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบำเพ็ญประโยชน์

อ่านต่อ
17 มิถุนายน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจัดกิจกรรม “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

อ่านต่อ
19 มิถุนายน

น้องทันใจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนปราโมชวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
9 สิงหาคม

น้องทันใจพาเพื่อนๆ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย ขอบคุณประชาชน พร้อมมอบของขวัญเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวนแยกสวนสยาม

อ่านต่อ
26 ธันวาคม

เติมรอยยิ้มกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในวันเด็ก 2563

อ่านต่อ
19 มกราคม

กิจกรรม “รถไฟฟ้าสายสีชมพู : ไปด้วยกัน-ไปได้ไกล” “Pink Line : Go Together”

อ่านต่อ
16 มิถุนายน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ
1 กรกฎาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ
16 กรกฎาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 3/2563

อ่านต่อ
24 กรกฎาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 4/2563

อ่านต่อ
29 กรกฎาคม

Scroll Up