คลังภาพ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

อ่านต่อ
10 มีนาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 4/2563

อ่านต่อ
29 กรกฎาคม

น้องทันใจออนทัวร์เข้าพบชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยามเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

อ่านต่อ
23 พฤษภาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 5/2563

อ่านต่อ
13 สิงหาคม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรที่ตลาดน้ำขวัญ-เรียม

อ่านต่อ
25 พฤษภาคม

กิจกรรมลงพื้นที่เติมรอยยิ้ม “ส่งความรัก…มอบความสุข”

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจัดกิจกรรม เดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพู ชุมชนอมรพันธุ์นครสวนสยาม

อ่านต่อ
17 มิถุนายน

พิธีลงนามสัญญาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าเมืองทอง

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เข้าพบประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ

อ่านต่อ
17 มิถุนายน

กิจกรรมเดินรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

อ่านต่อ
22 เมษายน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบำเพ็ญประโยชน์

อ่านต่อ
17 มิถุนายน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจัดกิจกรรม “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

อ่านต่อ
19 มิถุนายน

Scroll Up