เกี่ยวกับเรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมราง (Straddle Monorail) ครั้งแรกของประเทศไทย

 

กลุ่ม PCPK ประกอบด้วย

 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
 • บริษัท เอทีที คอนซัลแต้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ด แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
 • บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท ซี คอนซัลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 • EGIS RAIL S.A.
 • บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

 

กลุ่มผู้รับสัมปทาน บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ประกอบด้วย

 • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Scroll Up