การติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและยกระดับสายส่ง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึง บริเวณแยกแคราย

อ่านต่อ
4 กรกฎาคม

ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก จาก ซอยรามอินทรา 83 ถึง ซอยรามอินทรา 89 ถนนรามอินทรา

อ่านต่อ
2 กรกฎาคม

งานสัญจรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครราย-มีนบุรี ในพื้นที่ย่านตลาดปากเกร็ด

อ่านต่อ
27 เมษายน

กิจกรรมพบปะหารือรายบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เดือนเมษายน 2561

อ่านต่อ
30 เมษายน

กิจกรรมประชุมกลุ่ม และแทรกวาระการประชุมผู้นำชุมชน

อ่านต่อ
30 เมษายน

งานสัญจรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครราย-มีนบุรี ในพื้นที่ย่านตลาดสดสายเนตร (กม.8)

อ่านต่อ
8 พฤษภาคม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม

งานสัญจรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครราย-มีนบุรี ในพื้นที่ย่านตลาดจตุจักร2 มีนบุรี

อ่านต่อ
25 พฤษภาคม

งานสัญจรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครราย-มีนบุรี ในพื้นที่ย่านตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา

อ่านต่อ
1 มิถุนายน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

อ่านต่อ
19 มิถุนายน

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” ณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

อ่านต่อ
28 มิถุนายน

ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก จาก ซอยรามอินทรา 83 ถึง ซอยรามอินทรา 89 ถนนรามอินทรา

อ่านต่อ
30 มิถุนายน

Scroll Up